Probabil știți că începând cu 25 mai 2018 va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Aşa cum ştiţi am întreprins şi vom întreprinde cu toată seriozitatea tot ceea ce este necesar pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor și oricăror date pe care Dvs. ni le-ați comunicat cum ar fi: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon și data naşterii.

Datele Dvs. personale sunt prelucrate de noi, POWERINK  SRL cu sediul în Cluj Napoca, Str. Prof Emil Petrovici, Nr. 16, telefon 0722 530008 e-mail contact@cartuseimprimanta.ro. Prelucrarea se face în temeiul unor obligații legale cum ar fi cele de păstrare a facturilor (cerință impusă de legea contabilității), precum şi pentru a executa o obligație contractuală ori de câte ori dvs. transmiteţi comenzi, se încheie un contract de vânzare - cumparare cu societatea noastră, iar datele Dvs. sunt necesare pentru a executa contractul (livrare comenzi, retur, ramburs, reclamatii etc.), altfel nu putem face livrarea produselor, rambursarea etc. De asemenea, datele Dvs. pot fi prelucrate şi pentru îndeplinirea unor altor obligaţii legale care ne revin cum ar fi cele impuse de reglementările privind păstrarea documentelor justificativ contabile (facturi), arhivare etc.

Toate datele Dvs. sunt prelucrate cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul UE 679/2016.

Dvs. aveţi următoarele drepturi :
■ Dreptul de a fi informat şi dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea operatorului, la cerere o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal, acces la datele respective şi la informații despre prelucrare;
■ Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
■ Dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
■ Dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal şi de a depune plângere către autoritatea de protecţia datelor personale (ANSDCP).

Aveţi și dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator.

Datele Dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru scopurile în care le prelucrăm: pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale de livrare (pe perioada prescripției), pentru îndeplinirea altor obligaţii legale cum ar fi păstrarea facturilor, etc. atât timp cât este prevăzut în respectivele reglementări, cât şi în temeiul interesului nostru legitim pentru transmiterea de oferte de marketing către Dvs. în calitate de client cu privire la produse similare cu cele achiziționate până când Dvs. vă opuneți sau dezabonați.

Puteţi exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus gratuit prin cerere scrisă la POWERINK  SRL, Str. Prof. Emil Petrovici Nr.16, 400041 Cluj Napoca,  prin apel la telefon 0722530008, e-mail la adresa contact@cartuseimprimanta.ro. S-ar putea să vă contactăm pentru verificarea identităţii.

Vă rugăm consultați politica noastră privind datele personale pe www.cartuseimprimanta.ro Destinatarii datelor personale sunt prestatorii noştri de servicii, către care noi transferăm datele Dvs. strict pentru livrări, expedieri , arhivare, contabilitate. Toti aceşti furmizori și-au asumat față de noi obligația de păstrare a confidențialității și securității.


Vă mulţumim,