Termeni și condiții de utilizare

Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Accesând si utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință ca orice alte acorduri între Dumneavoastră si SC.Powerink  S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Conditii de Utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

 Conținutul acestui site, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi, baze de date si orice alte date - ("Continut") - sunt proprietatea SC.Powerink S.R.L  și este protejat conform Legii Drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială, cu excepția cazului in care nu este altfel specificat.  Este interzisă utilizarea oricarui "Continut", cu excepția celor prevăzute in Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului".

SC.Powerink S.R.L își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări site-ului www.sky-ink.ro , structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă catre utilizatori. Sunteți obligat sa respectați oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va rugam sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Termenii si Conditiile de Utilizare actualizate.

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin posta electronica sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu politica de considentialitate.Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită. 

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. SC.Powerink S.R.L și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului ori descărcării oricarui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte parti decit SC.Powerink S.R.L Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veți dori aceasta. SC.Powerink S.R.L nu controlează și nu este raspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

Imaginile folosite in acest site sunt cu titlu de informare si nu obliga la clauze contractuale.

Toate marcile si denumirile la care se face referire sunt marci inregistrate si sunt folosite doar pentru identificare.

All brand names and trademarks are the property of their respective owners. Product names mentioned are intended to show compatibility only.

Aceste Condiții de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi in legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.