Pentru a putea beneficia de garantia acordata va rugam sa pastrati ambalajul consumabilului achizitionat si sa-l returnati prin  curier rapid sau Posta Romana  cu plata la destinatar,impreuna cu o descriere a defectului precum si insotit de o foaie de test(acolo unde este posibil acest lucru in cazul consumabileleor).

Solicitarea garantiei produselor se face in termen de 15 zlie de la data facturii de achizitie.

Nu fac obiectul garantiei produsele comandate GRESIT si desigilate,produsele care au sigiliile deteriorate,cele fara ambalaj precum si cele care au defecte fizice evidente cauzate de interventii mecanice directe.

Cartuşele consumate mai mult de 30% sau cele asupra cărora s-a intervenit în orice mod (găurire, demontare, reumplere, etc) nu vor fi eligibile pentru garantie.

Produsele reclamate in garantie care indeplinesc conditiile mai sus mentionate se receptioneaza, se testeaza si se inlocuiesc,repara sau storneaza dupa caz.

OUG 174/2008 cu privire la garantiile si drepturile consumatorului prevede printre altele:

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului  a produsului.

"Art. 13. - (1) Remedierea deficientelor aparute la produse sau servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate si care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maximum 15 zile din momentul cand operatorul economic a luat la cunostinta de deficientele respective.
(2) In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru."

Pentru conformotitate va rugam sa consultati OUG174/2008 publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2008

Legea 449/2003 republicata in:

Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06/05/2008

Va multumim.

Declaratie de conformitate.

 Noi, SC Powerink SRL, Cu sediul in Str. Prof. Emil Petrovici Nr.16, Cluj Napoca, Te; 0722530008 cu certificatul de inregistrare RO33724832, J12/3060/2014, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art.5 H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele comercializate la care se refera acasta declaratie, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu H.G. 786/1996, modificata si completata prin legea 37/2002.